Shop

จองรถ
1
สถานที่รับรถ
--
--
ส่งคืน
--
--
2
ประเภท MITSUBISHI PAJERO SPORT
3
ข้อมูลของคุณ
--
การชำระเงิน
--

อุปกรณ์เสริม

รถเช่าเชียงใหม่

คาร์ซีท เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-3 ขวบ

รถเช่าเชียงใหม่

คาร์ซีท เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-2 ขวบ

รถเช่าเชียงใหม่

คาร์ซีท เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-3 ขวบ

MITSUBISHI PAJERO SPORT

ราคา

จำนวนราคารวม
1 วัน ฿2,500฿2,500
ค่าเช่ารถ฿2,500
ยอดรวม฿2,500
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!
LCMCAR LINE@ จองผ่านไลน์
@lcmcar
Call Drivehub จองผ่านโทรศัพท์
094-636-0717