วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงิน แห่งล้านนา อายุยาวนานกว่า 500 ปี

วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงิน ที่คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้พระอย่างวัดศรีสุพรรณอุโบสถเงินแห่งล้านนา ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับความสนใจจากนักเดินทางโดยมีอายุยาวนานกว่า 500 ปี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ชมอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณที่เที่ยวเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นผลงานของหัตกรรมช่างหล่อ ที่มีประวัติอันยาวนาน 508 ปี ตามหลักศิลาจารึกบนหินทรายแดง ที่กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2043 พระเมืองแก้วร่วมกับพระมารดา โปรดเกล้าให้ห้ขุนหลวงจ่าคำ นำเอาพระพระพุทธรูปองค์หนึ่งแล้วสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา พระอุโบสถหลังเดิม ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2052 และสร้างศาสนสถานอื่น ๆ มีพื้นที่รอบกำแพงทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 20 วา และมอบข้าทาสไว้ดูแลวัดอีก 20 ครอบครัว ทั้งนี้วัดที่เป็นเหมือนศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรม ของการศึกษาภูมิปัญหาชาวบ้านที่่มีงานช่าาางหล่อ เครื่องเขินวัวลาย งานหัตถกรรมเครื่องเงิน ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่า 200 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่ามีเหลือน้อยมากยิ่งนัก ดังนั้น พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดจึงได้พยายามสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษได้จัดตั้งเป็น กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณเพื่อสืบทอดเจตนารม ความงดงามแห่งนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 25 ล้านบาท

สถานที่สำคัญต่าง ๆ วัดศรีสุพรรณอุโบสถเงิน

            การเดินทางเข้ามายังวัดศรีสุพรรณที่เที่ยวเชียงใหม่ ประกอบด้วยปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น พระวิหาร , หอธรรม , พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งที่เป็นจุดเด่นคืออุโบสถเงินหลังแรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมโดยการสร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก เป็นภูมิปัญญาของช่างท้องถิ่นที่มีความสามมารถทางด้านเครื่องเงิน ที่เป็นเครื่องเงินทั้งภายในและภายนอกอย่างงดงามอย่างมาก ภายในประดิษฐานองค์ พระประธานพระเจ้าเจ็ดตื้อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สำหรับการสร้างอุโบสถหลังนี้เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บอกเล่าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การดุนลายเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศ ทั้งองค์ใหญ่และองค์เล็ก ซึ่งเป็นอันที่เคารพนับถือบูชาของเหล่าช่างฝีมือ ยังมีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่เพื่อเสริมรายได้และมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

สำหรับการเดินทางมาที่เที่ยวเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณ สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวได้สะดวกหรือจะเลือกใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งรอบเมืองได้โดยง่ายเพราะรถวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน เป็นอีกหนึ่งวัดทรงคุณค่าที่มีเรื่องราวสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่แนะนำว่าต้องมาชมความงามและกราบไหว้ขอพรสักครั้ง

ติดตามเพจ คลิก www.facebook.com/lcmcarrental