วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม) กราบพระขอพรเพื่อเป็นมงคล

ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้พระอย่าง วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม) ความงดงามแหล่งอารยธรรมวัดที่มีความสวยงามอุโมงค์ของวัดมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนและมีความเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่กว่า 700 ปี

นมัสการขอพรที่ วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)

            วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม) ที่เที่ยวเชียงใหม่ได้รับความนิยมมและมีเอกลักษณ์ความงดงามวิจิตรไม่เหมือนใคร โดยเป็นวัดที่มีประวัติอย่างยาวนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มสร้างขึ้นมาในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายมหาราช เมื่อได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้วก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นหลายแห่ง และนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุโขทัยมาสอนศาสนา จากการโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อต้องการให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ โดยมีต้นแบบจากวัดเมืองลังกา จากโครงสร้างและรูปทรงที่มีความงาม และเมื่อได้สร้างเสร็จมีการฉลองวัดพร้อมกับขนานนามว่าเป็น วัดเวฬุกัฏฐาราม จากนั้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ได้มีการบูรณะวัดใหม่เพื่อซ่อมแซมส่วนองค์เจดีย์และมีทางเข้าออก 4 ช่องที่ติดต่อกัน พร้อมกับเจาะช่องเพื่อให้มีความสว่างทั่วถึงเป็นระยะเพื่อให้สะดวกต่อการเดินจงกรมของพระสงฆ์ ต่อมามีการสร้างอุโมงค์ขึ้นที่ฐานพระเจดีย์ในวัดจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าเป็นวัดอุโมงค์เถรจันทร์

ที่เที่ยวเชียงใหม่

วัดอุโมงค์

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยวเชียงใหม่

วัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม)

การเดินทางเข้ามากราบไหว้พระเก่าแก่ที่วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม) เป็นที่เที่ยวเชียงใหม่ มีความสวยงามและเป็นสถานที่สำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน ภายในมีกำแพงเป็นหลายช่องทางเดินที่เชื่อมต่อทะลุถึงกัน อากาศภายในค่อนข้างเย็นสบายเงียบสงบ ทั้งนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่ภายในอุโมงค์ ส่วนบรรยากาศรอบนอกมีความร่มรื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากที่ขึ้นปกคลุมให้ร่วมเงาภายใน  หากเดินทางมาในช่วงหน้าฝนจะมีมอสสีเขียวชอุ่มขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณรอบ ๆ ตัววัด รอบเจดีย์ ด้านหน้าอุโมงค์ทางเข้าจึงเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและถูกเลือกถ่ายภาพจำนวนมาก ค่อนข้างได้ความสวยงามที่เข้าถึงธรรมชาติพอสมควร รวมถึงมีเสาหินอโศกจำลอง , บันไดขึ้นไปเจดีย์ , หลักศิลาจารึก , เศียรพญานาค , สำนักงานสวนพุทธธรรม , หอสมุดธรรมโฆษณ์

วัดอุโมงค์ (วัดสวนพุทธธรรม) สามารถเดินทางเข้ากราบไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล โดยเป็นที่เที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจและมีความงดงามถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ที่หลายคนเลือกเดินทาง เพราะอยู่ไม่ไกลจากดอยสุเทพ , และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามเพจ คลิก www.facebook.com/lcmcarrental