อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมดอกไม้บานรับลมหนาว

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่เหมาะกับคนชอบเที่ยวดอย ต้องมาที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์สำหรับเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติที่มีดอกไม้หลากสายพันธุ์เมื่อย่างเข้าหน้าหนาวที่นี่จะมีดอกไม้เบ่งบานพร้อมกับสายหมอกอ่อน ๆ ไว้ต้อนรับทุกท่าน

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยวเชียงใหม่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ชมดอกไม้บานที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยอดนิยมเมื่อเริ่มเข้าหน้าหนาวทีไรทุกคนจะต้องนึกถึงที่นี่ เดิมทีที่นี่มีชื่อว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ โดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้นานาชนิดอยู่บนเนื้อที่ 468 ไร่ เคยใช้เป็นมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2546 สำหรับการจัดดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดและยังมีการแสดงพันธุ์ไม้หลากชนิด เพื่อจัดนิทรรศการทางด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนและเยาวชน โดยมีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างงดงามอย่างมาก นอกจากนี้เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2553 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือ Royal Park Rajapruek

เที่ยวเชียงใหม่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  • หอคำหลวง อีกหนึ่งที่เที่ยวเชียงใหม่ได้รับความสนใจ โดยเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นด้วยงานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนาที่มีความงดงามวิจิตรอย่างมาก โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร จากการออกแบบหอคำหลวงจากการจำลองจากภาพหอคำหลวงของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีต
  • สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นส่วนแสดงการจัดสวนจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดสวน 19 องค์กร 19 สวน เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่จัดสวนสื่อความหมายของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลขแห่งเดียวที่มีในภาคเหนือ ทั้งนี้เป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต
  • สวนนานาชาติ เป็นพื้นที่ของการจัดแสดงความร่วมมือที่เป็นการจัดแสดงของมิตรประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลอง โดยมีประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดสวนทั้งหมด 22 ประเทศและมีทั้งหมด 23 สวน เช่น สวนหลวงพระบางที่ใช้การแสดงความงามตามศิลปะของหลวงพระบางโดยแท้ จึงเป็นสวนที่ทรงคุณค่า , สวนไทยก็มีจัดแสดงพืชพันธุ์เมืองร้อนเช่นอาคารกล้วยไม้ , สวนมุนไพร , สวนบอนไซ
  • อาคารโลกแมลง (Bug World) เป็นจุดที่ได้รับความสนใจเพราะนักท่องเที่ยวจะได้รับการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับแมลงต่าง ๆ และยังได้ชมผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ ความสวยงามของผีเสื้อนานาชนิด
  • ถนนดอกคูณ ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากการออกดอกที่เบ่งบานเป็นสีเหลืองอร่ามงามตาอย่างมาก

สำหรับการเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงามและดอกไม้นานาชนิดที่เที่ยวเชียงใหม่ใน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้าหนาวจะได้รับความสนใจอย่างมาก

ติดตามเพจ คลิก www.facebook.com/lcmcarrental