วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเก่าแก่ ที่นี่ต้องไม่พลาด

ที่เที่ยวเชียงใหม่ที่คนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้พระอย่าง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่และยังเป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมืองหรือที่หลายคนมักจะเรียกว่า หออิทขิล เป็นถานที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ที่เที่ยวเชียงใหม่

ที่เที่ยวเชียงใหม่

พระอารามหลวงแบบโบราณวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสร้างขึ้นเมื่อรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย และสร้งเสร็จเมื่อพ.ศ. 2024 จากนั้นได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเป็นเวลานานถึง 80 ปี และเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2088 ได้มีการหักโค่นเจดีย์ลงจึงทำให้เหลือยอดความสูงที่ลดลง วิหารหลวงวัดนี้มีความงดงามอย่างยิ่ง โดยที่หน้าประตูทางเข้าวิหารมีบันไดนาคเลื้อยอย่างงดงามเป็นความงามที่ได้มาจากผู้ที่มีฝีมือเก่าแก่ในยุคนั้นทำให้ได้บันไดนาคอย่างงดงามที่สุด  นอกจากนี้ยังมีเสาอินขิลที่สร้างขึ้นมาจากไม้ซุงขนาดใหญ่ โดยที่ในทุกปีวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 หรือเป็นช่วงพฤษภาคมของทุกปีจะมีงาน เข้าอินทขิล ซึ่งถือว่าเป็นการฉลองหลักเมือง

ที่เชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารไม่ควรพลาด

            เสาอินทขิล หรือคำพื้นเมืองชาวเชียงใหม่เรียกันว่า สายดือเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอย่างมาก และถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยเงิน 35 ล้านบาทเพื่อต้องการรัษารูปทรงที่เหลืออยู่หลังจากที่มีเหตุแผ่นไหวในสมัยอดีต ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความพยายามที่จะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์มให้เต็มองค์ราวกับว่าต้องการกลบร่องรอยความเจ็บปวดเมื่อมีการพังทลายลงมาในสมัยนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีหลายคนให้ความสนใจเดินทางเข้ามากราบไหว้

แบบจำลองพระธาตุประจำปีเกิดต่าง ๆ ที่หลายคนต่างเชื่อกันว่าเมื่อใดที่ทุกคนเดินทางมาที่นี่ต้องไม่พลาด โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นพระธาตุประจำวันปีเกิดที่มีให้กราบไหว้เพื่อขอพรได้ครบทุกปี โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนซึ่งอยู่ทางด้านหลังเจดีย์หลวง

กราบขอพรพระเจ้าทันใจ ซึ่งมีให้ทุกท่านได้เข้ามาเพื่อกราบไหว้ขอพรให้สมหวังทันใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากราบไหว้เป็นจำนวนมาก อีกหนึ่งสถานที่กราบไหว้ขอพรได้สมหวังทันใจ

ที่เที่ยวเชียงใหม่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองเชียงใหม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เดินทางกราบไหว้ศาลหลักเมือง , พระนอน , พระประจำปีเกิดที่มีให้ทุกท่านได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นสถานที่เคารพของคนเมืองอย่างมาก

ติดตามเพจ คลิก www.facebook.com/lcmcarrental